News

Tomas Lindström new CEO Psilox AB

Press release 2017-02-03

Psilox AB's board of directors has appointed Tomas Lindström as new CEO of the company. Tomas Lindström took on his post on February 1st 2017.

- I look forward to driving the development of Psilox AB to become a globally successful provider of innovative bioactive materials for dental applications. In recent years, the company has laid a solid foundation, particularly by developing the manufacturing process of the unique hollow calcium phosphate microspheres. This is a material that has a number of exciting applications in various dental applications, such as remineralization of tooth enamel, healing of sensitive teeth, and tooth whitening. The company is now entering a more commercial phase and it will be an exciting journey to put products on the market that fulfills many important customer needs, says Tomas Lindström.

Tomas Lindstrom comes from a position as co-founder and CTO of Fiomi Diagnostics AB (since 2012 owned by Trinity Biotech), a company that developed products for human diagnostics. Prior to that, Tomas held senior positions at Åmic AB (which in 2008 was sold to Johnson & Johnson), also active in the diagnostic area.

- We are very pleased to have recruited Tomas Lindström to Psilox AB. After over two years of focus on process development, Psilox AB is in a phase where the focus is on building the organization, commercialize the technology, and introduce a first product to the market. Tomas’ experience in business development, leadership in product innovation, and knowledge of medical technology will enable Psilox AB to reach its high goals and to position its products at the forefront of the dental field, says Peter Bramberg, Chairman of Psilox AB.

For more information, contact:

Tomas Lindström, CEO

Psilox AB

Phone: 0705-28 92 46

E-mail: tomas.lindstrom@psilox.com

.

.

.

.

Tomas Lindström ny vd för Psilox AB

Pressmeddelande 2017-02-03

Psilox AB:s styrelse har beslutat att utse Tomas Lindström till ny vd. Tomas Lindström tillträder sin anställning den 1 februari 2017.

– Jag ser fram emot att få driva utvecklingen av Psilox AB till att bli en globalt framgångsrik leverantör av innovativa bioaktiva material för dentala applikationer . De senaste åren har företaget lagt en stabil grund genom att framförallt utveckla tillverkningsprocessen av de unika, ihåliga kalciumfosfat-sfärerna. Ett material som har en rad spännande tillämpningar inom olika dentala applikationer, t ex remineralisering av tandemalj, läkande av känsliga tandhalsar och blekning av tänder. Företaget går nu in i en mer kommersiell fas och det ska bli en spännande resa att få sätta produkter på marknaden som uppfyller många viktiga kundbehov, säger Tomas Lindström.

Tomas Lindström kommer närmast från en tjänst som medgrundare och teknisk chef på Fiomi Diagnostics AB (sedan 2012 ägt av Trinity Biotech) ett företag som utvecklade produkter för humandiagnostik. Dessförinnan hade Tomas ledande befattningar på Åmic AB (som 2008 såldes till Johnson & Johnson), också det verksamt inom det diagnostiska området.

– Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Tomas Lindström till Psilox AB. Efter drygt två år av fokus på processutveckling befinner sig Psilox AB i en fas där inriktningen ligger på att bygga upp organisationen, produktifiera teknologin och marknadsintroducera en första produkt. Tomas erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledarskap i produktutveckling, och kunskap från det medicintekniska området kommer göra det möjligt för Psilox AB att nå de högt uppsatta målen och positionera bolagets produkter i framkant i det dentala området, säger Peter Bramberg, styrelseordförande i Psilox AB.

För mer information, kontakta:

Tomas Lindström, vd
Psilox AB
Telefon: 0705-28 92 46
E-post: tomas.lindstrom@psilox.com

Psilox AB Virdings Allé 32B 75450 Uppsala


Follow or share on social media.

Adress

Psilox AB
Virdings Allé 32B
754 50 Uppsala
Sweden

Contact us

tomas.lindstrom@psilox.com
Telephone +46 705 28 92 46